Actualiteit & Geschiedenis

De Jodenjagers van de Vlaamse Ss


In deze studie beschrijft historicus Lieven Saerens hoe talloze Vlaamse burgers en functionarissen meewerkten aan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Saerens laat zien dat de jodenjagers vaak deel uitmaakten van de zgn. 'Sicherheitspolizei' en de Algemene SS Vlaanderen, die zich vooral situeerden in Antwerpen, de stad waar bij aanvang van de oorlog de meeste joden woonden. Op uitvoerige, objectieve wijze wordt bekeken hoe gewoon de jodenjagers waren, hoe ze optraden en wat hun motief was. De lezer wordt ingelicht over diverse razzia's in het Antwerpse, met naam en foto van betrokken kopstukken van de Vlaamse SS, hun achtergrond en hun berechting na de oorlog. Verder wordt ook aandacht besteed aan het feit dat de meesten onder hen al in 1951 in vrijheid werden gesteld en dat in latere jaren de opvatting veld won dat de collaboratie een uiting was van 'Vlaams idealisme'. Achteraan volgen een overzicht van de bronnen, een uitgebreid notenapparaat en een namenindex. Wellicht het sluitstuk van een grootscheeps onderzoek naar de antisemitische daden van Vlaamse burgers.

 

Begeleiding

Lieven Saerens, historicus

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De Jodenjagers van de Vlaamse Ss gepland.
Terug naar overzicht