Levenskunst

Euthanasie bij psychisch lijden ondermijnt het veld van de mentale gezondheidszorg


 

Psychisch lijden is steeds een realiteit, die bovendien niet onobjectiveerbaar is. Depressie kan men bvb. mooi in beeld brengen ter hoogte van hersenscans.

Maar de realiteit van psychisch lijden volgt andere logische principes dan lichamelijke ziekte. Omdat de realiteit van het lijden dynamisch van aard is, kan ongeneeslijkheid onmogelijk bij voorbaat geobjectiveerd worden, wat wel het geval is wanneer het lichaam door een letsel of door een degeneratief proces wordt getroffen. Onbehandelbaarheid is in principe ook onmogelijk vast te stellen, omdat de behandeling van psychisch lijden in de eerste plaats afhangt van de band met de behandelaar. Dat is duidelijk niet het geval bij bvb. kanker. Ook therapieresistentie krijgt een heel andere betekenis dan de typisch medisch betekenis wanneer toegepast bij mentale problemen: wie weerstand biedt tegen de therapie, is in therapie, is aan het werk.

Het is daarom belangrijk niet zonder meer de principes van de geneeskunde op het domein van de mentale gezondheid toe te passen, in het bijzonder niet wat euthanasie betreft.

In het bijzonder wat euthanasie betreft, omdat we hier te maken hebben met een wet. Het is belangrijk om het verschil te maken tussen de effecten van een wet en wat goed zou zijn voor een geïsoleerde, goed onderzochte casuïstiek. Stel nog dat zou kunnen aangetoond worden dat voor een beperkt aantal, goed opgevolgde, van alle voorzorgsmaatregelen voorziene gevallen euthanasie gerechtvaardigd blijkt, dan nog dient men er de maat van te nemen dat de wet niet enkel effecten heeft voor deze geïsoleerde gevallen. Enerzijds verandert de wet het landschap van de mentale gezondheidszorg, door de vertrouwensband die in moeilijke gevallen onvoorwaardelijk dient te zijn, te besmetten met de mogelijkheid van mislukking, en anderzijds maakt de wet het onmogelijk het meest proactieve, voluntaristische en geadresseerde aanbod van de mogelijkheid van euthanasie, ook bij mensen die er niet mee bezig zijn en die eventueel kwetsbaar zijn (psychiatrische centra, rusthuizen) strafrechtelijk tegen te houden.

Een wet op euthanasie bij psychisch lijden ondermijnt met andere woorden het veld zelf van de mentale gezondheidszorg.

Begeleiding

Ariane Bazan, professor klinische psychologie aan de Université Libre de Bruxelles en is doctor in de Biologie als doctor in de Psychologie.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Euthanasie bij psychisch lijden ondermijnt het veld van de mentale gezondheidszorg gepland.
Terug naar overzicht