Actualiteit & Geschiedenis

De onvrije markt : over de neoliberale afbouw van de welvaartstaat


Tijdens de voordracht zal Koen Byttebier zijn boek ‘De onvrije markt’ (Antwerpen, Garant, 2015) voorstellen. Hierin is behandeld hoe slechts op enkele decennia tijd het ‘economisch neoliberalisme’ zich wereldwijd heeft doen gelden. 

Onder invloed van dit gedachtegoed is de verhouding tussen de financiële wereld en de reële economie inmiddels al geruime tijd geheel ontwricht. Klassiek welvarende landen ervaren hierbij steeds meer moeite om hun financiën gezond te krijgen, met als gevolg dat het model van de welvaartstaat wereldwijd op de helling staat. Voor tal van fundamentele sociaaleconomische en andere problemen, worden geen oplossingen gevonden, of zelfs amper nog serieus gezocht. 

In ‘De onvrije markt’ heeft Koen Byttebier op heldere wijze de economische denkpatronen en de juridische mechanismen in kaart gebracht aan de hand waarvan het economisch neoliberalisme in de praktijk is geïmplementeerd en wijst hij tevens op de verregaande invloed die hiervan is uitgegaan op de sociaaleconomische ordening. Daarnaast belicht hij een aantal denkpistes die aan de negatieve gevolgen zouden kunnen remediëren.

Begeleiding

Prof. Dr. Koen Byttebier is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij handelsrecht, insolventierecht, ethiek van de sociaaleconomische ordening en monetair en financieel recht doceert. Daarnaast is Koen Byttebier advocaat aan de balie van Gent. De neoliberale afbouw van de welvaartstaat heeft wat hem betreft zijn limieten bereikt. Bovenal wil hij de neoliberale mythe ontkrachten dat het welvaart staatsmodel te duur zou zijn. Hij toont aan dat het juist de neoliberale verdelingsmechanismen en hun extreme wereldwijde implementatie zijn die de welvaartstaat in gevaar hebben gebracht en dat er hiervoor wel degelijk alternatieven denkbaar zijn.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De onvrije markt : over de neoliberale afbouw van de welvaartstaat gepland.
Terug naar overzicht