Actualiteit & Geschiedenis

Hebben de christenen de klassieke cultuur vernietigd?


Dat is inderdaad de mening van Catherine Nixey in haar boek Eeuwen van duisternis (2017), die aanbreken na Constantijn de Grote. Samengevat (op het achterplat): ‘Lang is gedacht dat de eerste christenen zachtmoedig en psalmen zingend de martelaarsdood ondergingen. De waarheid ligt heel anders. De vroege christenen waren gewelddadig, militant en tot op het bot onverdraagzaam. Deze nieuwe ideologie stelde dat alleen het christendom de waarheid en het leven was. Elke andere opvatting moest fanatiek worden bestreden. Iedereen die zich niet naar het christelijk geloof voegde werd vervolgd, gemarteld en vermoord. Tempels werden gesloopt, beelden werden aan stukken geslagen en grootse literatuur werd vrijwel volledig vernietigd.’

Nochtans had C. Dawson in The Making of Europe (1932) geschreven: ‘Eerst over het Westen verbreid door de kosmopolitische cultuur van het Romeinse rijk, overleefde deze klassieke traditie de val van Rome en bleef zij heel de middeleeuwen door een integraal deel van het intellectuele erfgoed van de christenkerk.’

Wat is nu de waarheid?

Begeleiding

Herman De Kuyffer,, dr in de oude geschiedenis

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Hebben de christenen de klassieke cultuur vernietigd? gepland.
Terug naar overzicht