Filosofie

De Filosofie van het geluk


Als wetenschappers het geluk meten, dan gaat het eigenlijk over de subjectieve tevredenheid van mensen. Filosofen hanteren echter de socratische ironie: van al die mensen die menen dat ze gelukkig zijn, is er wel één die echt gelukkig is? Met andere woorden, filosofen stellen de meer fundamentele vragen: Hoe kan men geluk definiëren? Is het geluk het hoogste goed? Is een mens gemaakt voor het geluk? Of is hij/zij bij uitstek een ongelukkig dier? Filosofen benadrukken meer dan ooit het broze en vluchtige karakter van het geluk.

Begeleiding

Prof. em Antoon Vandevelde, filosoof, econoom

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen De Filosofie van het geluk gepland.
Terug naar overzicht