Filosofie

Derrida en het deconstructivisme


Jacques Derrida (1930-2004), een van de meest provocerende denkers van onze tijd, gaat door als de vader – maar voor zijn tegenstanders veeleer als de ‘godfather’ – van de deconstructie. In de lezing zullen we onze aandacht op de notie van deconstructie toespitsen, omdat met die notie allerhande misverstanden verbonden zijn. De meest voor de hand liggende vragen die we ons kunnen stellen zijn: wat is deconstructie precies?, en hiermee verbonden: wat is deconstructie allemaal niet? En verder : wat is datgene wat gedeconstrueerd moet worden?, en wie is degene die deconstrueert? Maar door deze vragen te stellen hebben we ongemerkt een reeks vooronderstellingen gemaakt die niet vanzelfsprekend zijn en die we op hun beurt dus aan een deconstructief onderzoek dienen te onderwerpen. Zoals men ziet, voert Derrida ons vanaf het begin in een ontzaglijk labyrint binnen van vragen en tegenvragen, van opwerpingen en opwerpingen bij deze opwerpingen. In het tweede deel van de lezing zal ik een voorbeeld van een deconstructie geven: die van het kader van een schilderij.

Begeleiding

Erik Oger, Prof. Emer. Wijsbegeerte UAntwerpen

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Derrida en het deconstructivisme gepland.
Terug naar overzicht