Spiritualiteit & Religie

Niet te geloven - De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament


Het Nieuwe Testament heeft de westerse samenleving en cultuur diepgaand beïnvloed, maar wat weten we er eigenlijk over? Niet te geloven onderzoekt de werkelijkheid achter het Nieuwe Testament en werpt zo een volledig nieuw licht op de Bijbelse verhalen.

Het beeld dat we van Jezus van Nazareth en zijn volgelingen hebben, is gebaseerd op de vier evangelies. Maar klopt dat beeld wel? Willie van Peer onderzocht de historische oorsprong van de teksten en hun inhoud: waar en wanneer ontstonden ze, hoe verschillen ze van elkaar en hoe hebben ze elkaar beïnvloed? Wie waren de auteurs, wat waren hun bedoelingen en welke ‘voorlopers’ zijn er van die teksten bekend? 

Het onderzoek naar de historische bronnen van de evangelies is intussen zo’n 200 jaar oud. Maar vooral de laatste decennia zijn er heel wat nieuwe ontdekkingen gedaan, die een opmerkelijk licht werpen op Jezus en de ontstaansgeschiedenis van het vroege christendom. Wist u bijvoorbeeld dat Jezus broers had? Niet helemaal verrassend is dat deze nieuwe inzichten vaak haaks staan op wat de meeste gelovige christenen (en niet-gelovigen) menen. Tijd dus om onszelf te informeren over de ware wortels van de godsdienst die de westerse maatschappij gevormd heeft. 

Niet te geloven onderzoekt vanuit etenschappelijke hoek de oorspronkelijke teksten van het  ristendom. Daarbij komen antwoorden op een aantal rangende vragen naar voren: wie was die Jezus nu eigenlijk? Wat heeft hij zeker gezegd en onderwezen, en wat niet? Dit alles, en veel meer, staat te lezen in het verrassende Niet te geloven.

Willie van Peer studeerde filologie in Antwerpen en Leuven en promoveerde aan de universiteit van Lancaster. Hij doceerde tekst- en teratuurwetenschap aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht en is professor aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München. Ook is hij Fellow voor het leven aan Clare Hall, Cambridge University. Zijn

onderzoek richt zich op de nauwe samenhang tussen taal, verhalen, mythen en culturen vanuit vergelijkend perspectief. Zijn lezingen over maatschappelijke en culturele thema’s worden in brede kring gewaardeerd.

Begeleiding

Willie van Peer is hoogleraar Literatuurwetenschap en Interculturele Hermeneutiek aan de universiteit van München.

Locatie

Elcker-Ik (Grote Zaal)


Er zijn momenteel geen cursussen Niet te geloven - De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament gepland.
Terug naar overzicht